Każdy nowy uczeń zanim się zapisze na kurs, może skorzystać z czterech lekcji próbnych. Oznacza to, że za pierwsze cztery lekcje, w przypadku kiedy się nie zdecydujesz na kontynuowanie nauki, nie płacisz. Jeśli jednak się zdecydujesz, wnosisz opłatę, która uwzględnia te lekcje.

Co odróżnia nas od innych szkół języka angielskiego:

  • Mówimy po angielsku przez całą lekcję,
  • Każdy uczeń na lekcji mówi jednakową ilość czasu,
  • Nie tłumaczymy z języka polskiego,
  • Używamy całych zwrotów i zadań angielskich,
  • Uczymy mówić płynnie od pierwszych zajęć,
  • Gramatykę wyjaśniamy po angielsku ucząc jej rozumienia w trakcie konwersacji.
  • Nie ma żmudnych ćwiczeń do wypełniania oraz prawie wcale prac domowych.
  • Jesteśmy pierwszą szkołą, która uczy tą metodą w naszym regionie.