Metoda CALLANA

Jest to Metoda opracowana przez Anglika, Robina Callana i została nazwana od nazwiska jej twórcy. Metoda Callana uczy mówić w języku angielskim płynnie, bez tłumaczenia z języka ojczystego. Uczy myśleć w języku angielskim i odpowiadać automatycznie jak to robimy w języku ojczystym. Jest oparta na metodzie, jaką uczymy się będąc dziećmi, bez tłumaczenia zawiłości gramatyki i uczenia się słówek na pamięć. Uczy języka żywego z idiomami i subtelnościami właściwymi dla języka angielskiego. Nauka Metodą Callana jest dużo szybsza od tradycyjnych metod. Przygotowanie się do egzaminu FCE wymaga około 600 godzin nauki metodą tradycyjną nie licząc kilkuset godzin prac domowych. Stosując metodą Callana skracamy ten czas do około 240 godzin zegarowych. Studenci mówią po angielsku przez całą lekcję, a każdy student mówi przez tę samą ilość czasu. Jest zasypywany pytaniami, na które musi odpowiedzieć od razu bez tłumaczenia z języka ojczystego.

Kilka słów jak efektywniej wykorzystać metodę 

Nie pozwalamy myśleć na lekcji w języku polskim, w ten sposób gramatyka nie stwarza problemu, staje się oczywista.

Podczas nauki powinieneś zrelaksować się i pozwolić, aby nauczyciel pokierował  Tobą.

Wszyscy studenci nawet ci, którzy języka angielskiego uczyli się na uniwersytecie, ale wolno mówią i rozumieją powinni zacząć naukę od pierwszej strony pierwszej książki.

Reszta jest już łatwa, jeżeli student powtarza materiał zawarty w pierwszych dwóch książkach tak długo, aż osiągnie wymaganą szybkość, następne książki opanowuje się już dużo szybciej.

Nie spodziewaj się, że wszystko zrozumiesz natychmiast. Przez dwie pierwsze lekcje można wszystkiego nie rozumieć (z nowego materiału), dopiero po tym czasie powinieneś zajrzeć do książki. Nie zapomnij o tym na żadnym etapie nauki w przeciwnym razie możesz u siebie rozwinąć poczucie, że słabo Ci idzie. Nie porównuj się z innymi; o postępy pytaj nauczyciela.

Takie nastawienie zmusza i uczy kojarzenia angielskiego z kontekstu (ogarniania całych zdań, a nie skupiania się na słowach, bo wtedy ucieka nam znaczenie całego zdania i jego sens). Kiedy to opanujesz, w przyszłości każda rozmowa z Anglikiem czy Amerykaninem będzie prosta i wzbogacająca o nowe słówka.

Książki studentów powinny być zamknięte. Powinni Oni skoncentrować się wyłącznie na tym co mówi nauczyciel, utrwalą w ten sposób wymowę nowych słów i nie będą one się mylić ze sposobem zapisu. Ważne: kiedy odpowiadają inni rób to razem z nimi po cichu, szeptem i sprawdzaj czy dobrze myślałeś. Wykorzystasz w ten sposób Swój czas najefektywniej.

Metoda Callana, to bardzo intensywna metoda nauki języka angielskiego, oparta jest na kontrolowanej, kierowanej przez nauczyciela konwersacji.

O tempie nauki świadczy fakt odczuwania przez studentów braków, nawet po jednej nieobecności. W innych metodach studenci nie uczą się mówienia i rozumienia języka, bo uczą się głównie o języku. Można by to porównać do próby nauki gry na fortepianie przez studiowanie historii muzyki czy poznawanie budowy fortepianu, albo słuchanie gry nauczyciela. Jedynym sposobem nauki języka jest używanie go.

Można stwierdzić, iż Metoda Callana nie jest cztery razy szybsza od innych form nauczania języka, lecz inne metody są cztery razy wolniejsze. Po prostu w Metodzie Callana czas przeznaczony na lekcję jest maksymalnie wykorzystany. W klasie nie ma tablicy, bo w czasie pisania po niej studenci traciliby czas.

Student musi mówić 

Spośród czterech aspektów nauki języka, takich jak: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie – mówienie uważa się zwykle za najtrudniejsze. Ucząc się Metodą Callana student jest zmuszony nie tylko do słuchania przez cały czas, lecz również do mówienia, gdyż stale musi odpowiadać na zadawane pytania. Dzięki temu szybko pokonuje on zakłopotanie i opory często występujące przy mówieniu w obcym języku – a to dodaje mu pewności siebie w konwersacji poza klasą. Student, zmuszony do słuchania i mówienia przez całą lekcję, chcąc nie chcąc uczy się. Ponadto Metoda jest tak skonstruowana, iż nauczyciel nie przechodzi do następnej lekcji dopóki cała grupa nie opanuje lekcji poprzedniej.

Tempo lekcji

Język – jak większość odruchów – ściśle jest związany z prędkością. Wprawdzie czytać, pisać i mówić można w tempie właściwym dla każdego osobiście, lecz słuchanie i rozumienie musi być natychmiastowe. Spiker w radiu, prezenter w telewizji czy lektor w kinie nie będzie mówił wolniej, abyśmy mogli go zrozumieć. Tak więc student musi posiąść umiejętność rozumienia języka angielskiego minimum w tempie ok.180 słów na minutę. Na lekcji jest to około 220 słów na minutę. Tempo lekcji idzie w parze z postępami w nauce poczynionymi przez studenta. Im więcej student usłyszy i więcej razy powtórzy na lekcji – tym szybciej osiągnie zamierzony poziom. Niektórzy uważają, że szybko nie znaczy dobrze. Wolą uczyć się wolniej w przekonaniu, że nauczą się lepiej. Jednakże w Metodzie Callana istotą jest właśnie owa prędkość nauki mówienia i rozumienia języka angielskiego. Tempo nauki uniemożliwia studentowi myślenie w jego własnym języku, przez co zmusza go do myślenia i mówienia w języku angielskim.