Nasi nauczyciele przeszli trening w prowadzeniu zajęć metodą Callana. Ich szkolenie miało na celu jeszcze dokładniejsze trzymanie się metody, aby studenci osiągali szybsze postępy.

Pamiętaj: ich postawa jest ukierunkowane na życzliwe pomaganie Ci w opanowaniu języka angielskiego, a nie wzbudzanie zakłopotania, stresu czy zanudzanie monotonią.

O ich nastawieniu świadczy fakt, że nierzadko organizują spotkania pozalekcyjne w celu rozwijania zdolności konwersacji co ma też na celu wskazanie istoty nauki języka angielskiego.